Menu

Zonnepanelen installeren is geen verkeerde keus

Gaan voor zonne-energie is absoluut geen verkeerd idee. Integendeel, het biedt vele voordelen. Niet alleen wat betreft je persoonlijke situatie. Ook globaal gezien helpt het mee aan een betere samenleving. Heb je nog weinig kennis in huis als het om zonne-energie gaat? Wat achtergrondinformatie is altijd handig meegenomen.

pv panelen

Wat zijn PV panelen

Komt het op PV panelen neer, dan gaat het hier om een technische term wat zonnepanelen betreft. Het basisprincipe van een zonnepaneel is, dat het middels zonlicht in staat is om elektriciteit op te wekken. De afkorting PV staat voor Photo Voltaic en breken we het woordje op, dan staat Photo voor licht. En met Voltaic duidt men stroom aan. Vaak wordt er gedacht dat er totaal iets anders met PV wordt bedoeld, daar is er dus geen sprake van. Het is slechts een andere benaming.

Wel is het zo dat er twee verschillende PV systemen bestaan. Je hebt het netgekoppelde PV systeem en het Off grid systeem. Laat je zonnepanelen installeren, dan zul je dus met deze twee systemen te maken krijgen. In de meeste gevallen wordt er in Nederland gekozen voor het netgekoppelde PV systeem. Dit systeem sluit men namelijk aan op het stroomnet. Een omvormer zorgt hier voor de juiste schakel omdat PV panelen namelijk gelijkstroom leveren terwijl het netstroom met wisselstroom werkt. Bij een Off grid systeem wordt er niet met het stroomnet gewerkt. Het stroom dat door de zonnepanelen wordt geleverd wordt opgeslagen in accu’s. Dit systeem is dus ideaal voor mobiel gebruik, denk maar aan een caravan of een boot.

zonnepanelen installeren

Kostenplaatje zonne-energie

Het kostenplaatje wat betreft een PV systeem is niet bij voorbaat aan te geven. Vele factoren spelen daarbij namelijk een rol. Er valt dan te denken aan capaciteit, hoe hoger de capaciteit, des te hoger de kosten. Dan zijn er ook nog de varianten wat betreft PV panelen. Ook daar is er verschil in prijs aanwezig. Kortom, persoonlijke voorkeur telt en dat heeft weer invloed op de prijs.