Menu

Een laser meter: voer je meting precies uit

In bepaalde bedrijfstakken vormt meten een kernonderdeel van de werkzaamheden. Belangrijk daarbij is, dat je over meetapparatuur beschikt die accurate cijfers weergeeft. Een verschil in millimeters kan al voor rampzalige gevolgen zorgen, dus een goed meetinstrument is van grote waarde. Een meter die voldoet aan de eis van precisie, is een laser meter.

Wat is een lasermeter

Een lasermeter is een multifunctioneel apparaat. Het is niet alleen mogelijk om er afstanden mee uit te rekenen. Ook als het gaat om volumes of oppervlakten valt de klus gewoon te klaren. Voor het uitvoeren van de metingen, maakt de laser meter gebruik van een laserlijn. Het principe is relatief eenvoudig. De meter produceert een laserstraal en stuurt deze naar een te meten punt. De laser op zich weerkaatst dan terug naar de meter en vervolgens berekent de meter de tijd die de weerkaatsing in beslag neemt. Het grote voordeel van een laster meter is, dat deze zeer nauwkeurig de metingen verricht. Obstakels geven geen vertekend beeld, iets wat wel een probleem vormt als er ultrasonische instrumenten in gebruik zijn. 

Ultrasonische instrumenten maken gebruik van geluidsgolven en het probleem daarbij is, dat er reflectie ontstaat waardoor de metingen inaccuraat zijn. Een lasermeter kan met gemak tot 200 meter meten en dat zonder afwijkingen.

Afstandmeter kopen

Waarop letten bij aankoop

Een afstandmeter kopen dient weloverwogen te geschieden. Kijk bijvoorbeeld waar je de meter voor wilt gebruiken. Gaat het om metingen binnen of ook buiten? Kijk ook hoe de verbinding met de computer plaatsvindt. Is een draadloze verbinding van belang of maakt bedraad niet uit? In het eerste geval zijn exemplaren met een bluetooth verbinding de oplossing. Wat is het budget? Moet bediening simpel zijn of speelt dat geen rol? En is bijvoorbeeld schermrotatie van belang? Moet er een camera aanwezig zijn waardoor alles nog beter zichtbaar is? Kortom, een hoop punten om rekening mee te houden om tot een weloverwogen koop over te gaan.